რეიტინგის წესები

 • ძალიან ცუდი ძალიან ცუდი
 • ცუდი ცუდი
 • საშუალო საშუალო
 • კარგი კარგი
 • ძალიან კარგი ძალიან კარგი

გახდი ჩვენი ექსპერტი!

რეიტინგის შედგენის წესები

 1. რეიტინგის შედგენაში მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ იმ მომხმარებლებს, რომლებმაც შეიძინეს ავიაბილეთები Tickets.ge-ზე და განახორციელეს ფრენა.
 2. მომხმარებელს შეუძლია ავიაკომპანიის შეფასება მარშრუტის ბოლო სეგმენტის დასრულების შემდგომ დღეს.
 3. მგზავრს შეუძლია მხოლოდ იმ ავიაკომპანიის შეფასება, რომლის მომსახურებითაც ისარგებლა ფრენისას. Еთუ ფრენა წარმატებით განახორციელა ერთდროულად რამდენიმე სატრანსპორტო კომპანიამ, სისტემა ავტომატურად გთხოვთ სათითაოდ ყოველი სეგმენტის მომსახურე ავიაკომპანიის შეფასებას.
 4. ხმის მიცემის მსურველმა მგზავრმა უნდა მიუთითოს მისი ჯავშნის (შეკვეთის) ნომერი Tickets.ge-ზე. თუ ერთი ჯავშნის ნომრით მგზავრობდა რამდენიმე მგზავრი, ავიაკომპანიის შეფასება შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ, მგზავრთა რიცხვის მიუხედავად.
 5. თუ მგზავრი ერთი ავიაკომპანიის რეგულარული კლიენტია, მას შეუძლია ავიაკომპანია შეაფასოს იმდენჯერ, რამდენ ფრენასაც განახორციელებს მათი მომსახურებით. მომსახურების შეფასება შეიძლება სხვაობდეს ფრენიდან ფრენამდე.
 6. პარამეტრების უმეტესობა სავალდებულოა შეფასებისთვის, დანარჩენი კი ფასდება მგზავრის სურვილისამებრ. მგზავრს არ შეუძლია სავალდებულო ინდიკატორების შეფასებაზე უარის თქმა. რეიტინგის მონაცემები არ ინახება და არ მიიღება, თუ შეფასებისათვის სავალდებულო კატეგორიები გამოტოვებულია.
 7. გთხოვთ, არ შეაფასოთ კომპანია „შემთხვევითობის“ პრინციპით. ეცადეთ გაიხსენოთ მაქსიმალურად ზუსტად და განსაზღვროთ თითოეული მახასიათებლის დონე 5 ბალიან შკალაზე. რაც უფრო გულწრფელად და პატიოსნად შეავსებთ შეფასებას, უფრო ზუსტი და სანდო იქნება რეიტინგიც.
 8. მეტი ობიექტურობისათვის, არ არის რეკომენდებული მხოლოდ ძალიან კარგი ან ძალიან ცუდი შეფასებების მითითება.
 9. რეიტინგში მონაწილეობის მიღებისა და შედეგების შენახვის შემდგომ, მგზავრს არ შეუძლია უკან დაბრუნება და დეტალების შესწორება.
 10. ავიაკომპანია რეიტინგში ჩნდება როდესაც სულ მცირე 200 პარამეტრია შეფასებული.
 11. ნფორმაცია ნებისმიერ ავიაკომპანიაზე, რომლის ბილეთების შეძენაც შესაძლებელია Tickets.ge-ზე, ჩნდება ამ ავიაკომპანიის მოძებნის შემდგომ. ძიება ხორციელდება ფუნქციით „To find the airline” („ავიაკომპანიის ძიება“), ავიაკომპანიის სახელის ან თქვენი კონკრეტული IATA-ს გამოყენებით.

თუ ავიაკომპანია შეაფასეთ, შეინახეთ შეფასების შედეგები, მაგრამ მაინც ვერ ხედავთ ავიაკომპანიას რეიტინგში, ეს ნიშნავს, რომ თქვენს გადამყვანს ჯერ არ შეუგროვებია 1700 მგზავრის ხმა. როგორც კი ეს მოხდება, განახლებულ წამყვან რეიტინგში აისახება ახალი მონაწილე.

Tickets.ge-ს ავიაკომპანიების რეიტინგი დამოუკიდებელი რეიტინგია, რომელიც ეფუძნება ჩვენი მგზავრების მიერ გაკეთებულ შეფასებას. მონაცემები ექვემდებარება განახლებას ახალი შეფასებების გამოჩენისთანავე.

რეიტინგის მთავარი მიზანია იმ ავიაკომპანიების მუშაობის ობიექტური შეფასება, რომელთა ბილეთებიც იყიდება Tickets.ge-ზე. ხმის მიცემისას, მგზავრები სამართლიანად და ობიექტურად აფასებენ ავიაკომპანიის მიერ უზრუნველყოფილ კომფორტს. 

რეიტინგი გულისხმობს, რომ თქვენ შეაფასეთ მომსახურების დონის ყველა ძირითადი კრიტერიუმი: რეგისტრაციის სიმარტივე, სალონის მომსახურების ხარისხი, ფრენისა და ჩასხდომა-გადმოსხდომის, ბარგის რეგისტრაციის / ჩაბარების, ბავშვებთან ერთად მგზავრობის დროს უზრუნველყოფილი პირობები და სხვა. ჩვენ დიდ ყურადღებას ვუთმობთ მგზავრების სურვილებს და ვაახლებთ პარამეტრებს მოთხოვნის ახალი ინდიკატორების გამოჩენისთანავე.

რეიტინგის მთავარი მიზანია ჩვენ კლიენტებს დაეხმაროს სწორი არჩევანის გაკეთებაში ავიაბილეთების ძებნისას Tickets.ge-ზე.

კონფიდენციალობის დებულება

  • ჩვენ ვაცნობიერებთ მგზავრებისადმი ნაკისრ პასუხისმგებლობას მგზავრების მიერ ავიაკომპანიის შეფასებისას მათი გასაიდუმლოების თაობაზე.
  • ჩვენ უზრუნველვყოფთ შეფასების სრულ ანონიმურობას. ხმის მიცემის მონაწილის მიერ მითითებული შეფასება არ ებმება მის ელ-ფოსტას, IP მისამართს, ჯავშნის ნომერსა და იდენტობის სხვა მაჩვენებლებს
  • თუ გაქვთ კითხვა რეიტინგის წესებისა და მონაწილეობის პირობების შესახებ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ელ-ფოსტით, მისამართზე [email protected]Tickets.ge. გთხოვთ, წერილის დასახელებაში მიუთითოთ „ავიაკომპანიების რეიტინგი“.

  საკუთრების უფლება

  © ავიაკომპანიების რეიტინგთან დაკავშირებული ყველა მონაცემი Tickets.ge-ზე ეკუთვნის კომპანიას Tickets.ge. რეიტინგში მითითებული მონაცემების ნებისმიერი სახით გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ Tickets.ge-სთან შეთანხმების შემდგომ. დაუშვებელია მონაცემების სრული ან ნაწილობრივი გადაწერა ან გამოყენება, ავიაკომპანიების რეიტინგის სტატისტიკის გამოქვეყნება ნებისმიერ წყაროში საავტორო უფლების მქონე პირის წინასწარი თანხმობის გარეშე!