4 ადგილი

Korean Air

Korean Air

ინდექსი რეიტინგში 4.66 4

Korean Air

ინდექსი რეიტინგში 4.66
  • შეფასების დაწყება: 2013-02-28
  • მგზავრებმა შეაფასეს: 454 454
  • შეფასებული პარამეტრები: 22656
სიზუსტე: Korean Air
გრაფიკი გვიჩვენებს რეისების შეფერხებების ჯამურ სტატისტიკას. *
_x000D_ ქვემოთ მოცემულია იმ რეისების სია, რომლებზეც შეგროვებულია მონაცემები.

_x000D_ თუ გსურთ გაიგოთ კონკრეტული რეისის დაგვიანების მაჩვენებლები - შეიყვანეთ ფრენის ნომერი ძებნის სტრიქონში. გრაფიკი აჩვენებს, რამდენად ზუსტად დაფრინავს რეისი.

_x000D_ *სტატისტიკის მონაცემები მოგვაწოდა FlightStats, Inc.-მა.
რეისების რაოდენობა
დაკვირვებების საერთო რაოდენობა: 32468
ავიაკომპანიის ყველა რეისები, რომლებზეც არსებობს შეფერხებების სტატისტიკა
KE1 KE2 KE5 KE6 KE11
KE12 KE15 KE17 KE18 KE19
KE20 KE23 KE24 KE25 KE26
KE29 KE30 KE31 KE32 KE33
KE35 KE36 KE37 KE38 KE51
KE52 KE53 KE54 KE61 KE62
KE71 KE72 KE73 KE74 KE81
KE82 KE85 KE86 KE91 KE92
KE93 KE94 KE111 KE112 KE113
KE114 KE117 KE118 KE121 KE122
კიდევ 50 რეისი