6 ადგილი

Cathay Pacific

Cathay Pacific

ინდექსი რეიტინგში 4.53

Cathay Pacific

ინდექსი რეიტინგში 4.53
  • Შეფასების დაწყება: 2013-03-21
  • მგზავრებმა შეაფასეს: 274
  • შეფასებული პარამეტრები: 12112
სიზუსტე: Cathay Pacific
გრაფიკი გვიჩვენებს რეისების შეფერხებების ჯამურ სტატისტიკას. *
_x000D_ ქვემოთ მოცემულია იმ რეისების სია, რომლებზეც შეგროვებულია მონაცემები.

_x000D_ თუ გსურთ გაიგოთ კონკრეტული რეისის დაგვიანების მაჩვენებლები - შეიყვანეთ ფრენის ნომერი ძებნის სტრიქონში. გრაფიკი აჩვენებს, რამდენად ზუსტად დაფრინავს რეისი.

_x000D_ *სტატისტიკის მონაცემები მოგვაწოდა FlightStats, Inc.-მა.
რეისების რაოდენობა
დაკვირვებების საერთო რაოდენობა: 40553
ავიაკომპანიის ყველა რეისები, რომლებზეც არსებობს შეფერხებების სტატისტიკა
CX100 CX101 CX104 CX105 CX110
CX111 CX113 CX117 CX123 CX124
CX126 CX129 CX133 CX134 CX135
CX136 CX138 CX139 CX143 CX146
CX147 CX150 CX156 CX157 CX161
CX162 CX163 CX170 CX171 CX173
CX174 CX176 CX178 CX183 CX188
CX197 CX198 CX199 CX204 CX207
CX216 CX219 CX227 CX233 CX234
CX237 CX238 CX239 CX250 CX251
კიდევ 50 რეისი